เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
16 - 21 Apr 2023 6D4N SIGJH-TG02 ฮอกไกโด สโนว์ซากุระ ฮาโกดาเตะ โอตารุ โนโบริเบะสึ APR23 THAI AIRWAYS 52,977 Available
17 - 22 Apr 2023 6D4N SIGJH-TG02 ฮอกไกโด สโนว์ซากุระ ฮาโกดาเตะ โอตารุ โนโบริเบะสึ APR23 THAI AIRWAYS 52,977 Available
18 - 23 Apr 2023 6D4N SIGJH-TG02 ฮอกไกโด สโนว์ซากุระ ฮาโกดาเตะ โอตารุ โนโบริเบะสึ APR23 THAI AIRWAYS 52,977 Full
24 - 29 Apr 2023 6D4N SIGJH-TG02 ฮอกไกโด สโนว์ซากุระ ฮาโกดาเตะ โอตารุ โนโบริเบะสึ APR23 THAI AIRWAYS 52,977 Full
25 - 30 Apr 2023 6D4N SIGJH-TG02 ฮอกไกโด สโนว์ซากุระ ฮาโกดาเตะ โอตารุ โนโบริเบะสึ APR23 THAI AIRWAYS 52,977 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ