เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
21 - 26 Apr 2023 6D4N SIGNRT-CI01 โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเนะ เทศกาลชิบะซากุระ ล่องเรือโจรสลัด APR-MAY23 China Airlines 37,977 Waitlist
12 - 17 May 2023 6D4N SIGNRT-CI01 โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเนะ เทศกาลชิบะซากุระ ล่องเรือโจรสลัด APR-MAY23 China Airlines 39,977 Available
19 - 24 May 2023 6D4N SIGNRT-CI01 โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเนะ เทศกาลชิบะซากุระ ล่องเรือโจรสลัด APR-MAY23 China Airlines 39,977 Available
26 - 31 May 2023 6D4N SIGNRT-CI01 โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเนะ เทศกาลชิบะซากุระ ล่องเรือโจรสลัด APR-MAY23 China Airlines 39,977 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ