เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
02 - 07 Jun 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 37,977 Available
09 - 14 Jun 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 34,977 Available
16 - 21 Jun 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 36,977 Available
23 - 28 Jun 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 36,977 Available
30 Jun - 05 Jul 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 36,977 Available
07 - 12 Jul 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 36,977 Available
14 - 19 Jul 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 36,977 Available
21 - 26 Jul 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 36,977 Available
28 Jul - 02 Aug 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 38,977 Available
04 - 09 Aug 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 36,977 Available
11 - 16 Aug 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 37,977 Available
18 - 23 Aug 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 36,977 Available
25 - 30 Aug 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 36,977 Available
01 - 06 Sep 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 36,977 Available
08 - 13 Sep 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 36,977 Available
15 - 20 Sep 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 36,977 Available
22 - 27 Sep 2023 6D4N SIGNRT-CI02 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ลั้น ลา ทุ่งดอกไม้บานสะพรั่ง JUN-SEP23 China Airlines 36,977 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ