เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 30 Apr 2023 6D4N SJOT-TG01 โอซาก้า เกียวโต โตเกียว เทศกาลชิบะซากุระ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ APR-JUN23 THAI AIRWAYS 49,977 Full
09 - 14 May 2023 6D4N SJOT-TG01 โอซาก้า เกียวโต โตเกียว เทศกาลชิบะซากุระ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ APR-JUN23 THAI AIRWAYS 52,977 Full
16 - 21 May 2023 6D4N SJOT-TG01 โอซาก้า เกียวโต โตเกียว เทศกาลชิบะซากุระ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ APR-JUN23 THAI AIRWAYS 52,977 Full
23 - 28 May 2023 6D4N SJOT-TG01 โอซาก้า เกียวโต โตเกียว เทศกาลชิบะซากุระ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ APR-JUN23 THAI AIRWAYS 52,977 Full
30 May - 04 Jun 2023 6D4N SJOT-TG01 โอซาก้า เกียวโต โตเกียว เทศกาลชิบะซากุระ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ APR-JUN23 THAI AIRWAYS 52,977 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ