เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
24 - 29 Apr 2023 6D4N SJT-LJ03 โตเกียว คาวาโกเอะ คัลเลอร์ ฟลาวเวอร์ ฟูจิ วิสทีเรีย ชิบะซากุระ ดิสนีย์ APR-MAY23 JIN AIR 39,977 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ