เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
28 Mar - 02 Apr 2023 6D4N SJT-TG01 โตเกียว ดิสนีย์ ฟูจิ สโนว์ ซากุระ สวนสนุกดิสนีย์รวมตั๋ว FEB-APR23 TG 51,977 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ