เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 27 Mar 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 9,977 Full
04 - 06 Apr 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 13,977 Waitlist
18 - 20 Apr 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 12,977 Full
17 - 19 May 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 13,977 Available
14 - 16 Jun 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 13,977 Available
21 - 23 Jun 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 13,977 Available
05 - 07 Jul 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 13,977 Available
19 - 21 Jul 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 13,977 Available
01 - 03 Aug 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 14,977 Available
02 - 04 Aug 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 14,977 Available
03 - 05 Aug 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 14,977 Available
16 - 18 Aug 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 13,977 Available
30 Aug - 01 Sep 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 13,977 Available
06 - 08 Sep 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 13,977 Available
20 - 22 Sep 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 13,977 Available
11 - 13 Oct 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 14,977 Available
18 - 20 Oct 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 14,977 Available
22 - 24 Oct 2023 3D2N SIGSIN-TR03 สิงคโปร์ ชิค ชิค MAR-OCT23 Scoot 15,977 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ