เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 - 24 Apr 2023 3D2N SHK-TG01 ฮ่องกง เอ็นเตอร์เทน กระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว MAR-OCT23 THAI AIRWAY 17,977 Available
04 - 06 May 2023 3D2N SHK-TG01 ฮ่องกง เอ็นเตอร์เทน กระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว MAR-OCT23 THAI AIRWAY 19,977 Full
05 - 07 May 2023 3D2N SHK-TG01 ฮ่องกง เอ็นเตอร์เทน กระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว MAR-OCT23 THAI AIRWAY 19,977 Available
19 - 21 May 2023 3D2N SHK-TG01 ฮ่องกง เอ็นเตอร์เทน กระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว MAR-OCT23 THAI AIRWAY 18,977 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ