เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
14 - 17 Apr 2023 4D3N SIGHKG-TG05 ฮ่องกง มาเก๊า รีพัลส์เบย์ APR-JUL23 TG 24,977 Full
25 - 28 May 2023 4D3N SIGHKG-TG05 ฮ่องกง มาเก๊า รีพัลส์เบย์ APR-JUL23 TG 19,977 Full
02 - 05 Jun 2023 4D3N SIGHKG-TG05 ฮ่องกง มาเก๊า รีพัลส์เบย์ APR-JUL23 TG 23,977 Available
30 Jun - 03 Jul 2023 4D3N SIGHKG-TG05 ฮ่องกง มาเก๊า รีพัลส์เบย์ APR-JUL23 TG 22,977 Available
27 - 30 Jul 2023 4D3N SIGHKG-TG05 ฮ่องกง มาเก๊า รีพัลส์เบย์ APR-JUL23 TG 23,977 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ