เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
05 - 07 Jun 2023 3D2N SIGHKG-TG09 ฮ่องกง ซัวเถา รีพัลส์เบย์ ปัง รับ เฮง JUN-OCT23 TG 16,977 Available
24 - 26 Jul 2023 3D2N SIGHKG-TG09 ฮ่องกง ซัวเถา รีพัลส์เบย์ ปัง รับ เฮง JUN-OCT23 TG 17,977 Available
28 - 30 Aug 2023 3D2N SIGHKG-TG09 ฮ่องกง ซัวเถา รีพัลส์เบย์ ปัง รับ เฮง JUN-OCT23 TG 17,977 Available
25 - 27 Sep 2023 3D2N SIGHKG-TG09 ฮ่องกง ซัวเถา รีพัลส์เบย์ ปัง รับ เฮง JUN-OCT23 TG 17,977 Available
24 - 26 Oct 2023 3D2N SIGHKG-TG09 ฮ่องกง ซัวเถา รีพัลส์เบย์ ปัง รับ เฮง JUN-OCT23 TG 20,977 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ