เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
15 - 19 Jun 2023 5D3N SIGICN-LJ04 เกาหลี วินเทจ JUN-SEP23 Jin Air 18,977 Available
22 - 26 Jun 2023 5D3N SIGICN-LJ04 เกาหลี วินเทจ JUN-SEP23 Jin Air 19,977 Available
13 - 17 Jul 2023 5D3N SIGICN-LJ04 เกาหลี วินเทจ JUN-SEP23 Jin Air 19,977 Available
20 - 24 Jul 2023 5D3N SIGICN-LJ04 เกาหลี วินเทจ JUN-SEP23 Jin Air 19,977 Available
10 - 14 Aug 2023 5D3N SIGICN-LJ04 เกาหลี วินเทจ JUN-SEP23 Jin Air 22,977 Available
17 - 21 Aug 2023 5D3N SIGICN-LJ04 เกาหลี วินเทจ JUN-SEP23 Jin Air 20,977 Available
24 - 28 Aug 2023 5D3N SIGICN-LJ04 เกาหลี วินเทจ JUN-SEP23 Jin Air 20,977 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ