เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
31 Mar - 02 Apr 2023 3D2N SIGVD-VZ01 เวียดนามกลาง คิดถึงนะ บานาฮิลล์ ฮอยอัน ดานัง JAN-OCT23 VIETJET 12,977 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ