เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
13 - 16 Apr 2023 4D3N SIGVH-WE01 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง (สงกรานต์) THAI SMILE 22,977 Full
14 - 17 Apr 2023 4D3N SIGVH-WE01 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง (สงกรานต์) THAI SMILE 21,977 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ