เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
07 - 10 Apr 2023 4D3N SIGTPE-CI02 ไต้หวัน เพอร์เฟค ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 21,977 Full
14 - 17 Apr 2023 4D3N SIGTPE-CI02 ไต้หวัน เพอร์เฟค ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 26,977 Available
28 Apr - 01 May 2023 4D3N SIGTPE-CI02 ไต้หวัน เพอร์เฟค ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 23,977 Available
19 - 22 May 2023 4D3N SIGTPE-CI02 ไต้หวัน เพอร์เฟค ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 19,977 Available
02 - 05 Jun 2023 4D3N SIGTPE-CI02 ไต้หวัน เพอร์เฟค ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 22,977 Available
16 - 19 Jun 2023 4D3N SIGTPE-CI02 ไต้หวัน เพอร์เฟค ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 20,977 Available
30 Jun - 03 Jul 2023 4D3N SIGTPE-CI02 ไต้หวัน เพอร์เฟค ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 20,977 Available
14 - 17 Jul 2023 4D3N SIGTPE-CI02 ไต้หวัน เพอร์เฟค ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 20,977 Available
04 - 07 Aug 2023 4D3N SIGTPE-CI02 ไต้หวัน เพอร์เฟค ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 20,977 Available
11 - 14 Aug 2023 4D3N SIGTPE-CI02 ไต้หวัน เพอร์เฟค ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 22,977 Available
01 - 04 Sep 2023 4D3N SIGTPE-CI02 ไต้หวัน เพอร์เฟค ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 20,977 Available
15 - 18 Sep 2023 4D3N SIGTPE-CI02 ไต้หวัน เพอร์เฟค ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 20,977 Available
06 - 09 Oct 2023 4D3N SIGTPE-CI02 ไต้หวัน เพอร์เฟค ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 22,977 Available
13 - 16 Oct 2023 4D3N SIGTPE-CI02 ไต้หวัน เพอร์เฟค ไทเป หนานโถว เจียอี้ เกาสง APR-OCT23 China Airlines 23,977 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ