เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
12 - 15 Apr 2023 4D3N STW-CI01 ไต้หวัน เอ็กซ์คลูซีฟ ไทเป ไถจง หนานโถว จีหลง APR23 China Airlines 28,977 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ